OBUKA

Osnove primijenjene poslovne komunikacije

Predaje: Ljiljana Burzan-Nikolić

22. april 2021. PLC MORAČA

OSNOVNE INFORMACIJE

O PREDAVAČICI

Ljiljana Burzan Nikolić, magistarka je ekonomskih nauka.

Usavršavala se samostalno i institucionalno iz oblasti marketinga, komunikacija, PR-a.

Pohađala brojne obuke, seminare, škole iz oblasti menadžmenta, liderstva, održivog razvoja, inovacija, medija, ljudskih prava, snaženja žena. Predaje Međunarodni marketing na 5 fakulteta Univerziteta Donja Gorica, kao saradnica iz prakse, od 2015. Predaje Strategiju i kampanju komunikacije u CEPI – Školi za odnose s javnostima od 2014. Drži motivacione govore, seminare, radionice, personalizovane edukacije, po pozivu institucija i kompanija. Direktorica projekta 100 najvećih u Crnoj Gori od 2018. Osnovala i vodi agenciju za tržišne komunikacije BI Communication od 2018.

 

O OBUCI

Obuka Osnove primijenjene poslovne komunikacije namijenjena je onima koji kreću ili već jesu napravili svoje prve poslovne korake, kao i onima koji nijesu imali kvalitetne početke.

 

Na obuci ćemo obraditi i sljedeće cjeline:

  • Poslovno vaspitanje i poslovna kultura
  • Poslovna korespondencija
  • Poslovni sastanci
  • Važnost povratne informacije
  • Razumijevanje i stepenovanje prioriteta
  • Poslovna komunikacija na neposlovnim kanalima komunikacije
  • Poslovni rast i razvoj
  • Praktični dio – izrada zadatka na licu mjesta, zajednička analiza i zaključci

 

Datum: 22. april 2021.

Vrijeme: 12:00 – 15:00

Mjesto: PLC Morača, 8. marta 55, sala na prvom spratu

Cijena: 70 EUR + PDV

Riječ autorke obuke: ,,Nakon četvrt vijeka profesionalnog bavljenja komunikacijama, ponukana stvarnim stanjem crnogorskih poslovnih prilika, zapazila sam da mladi ljudi koji započinju radni odnos imaju jako skromna znanja u dijelu koji se, uglavnom, ne uči na fakultetu i školi, a koji se tiče svakodnevne pisane, usmene, direktne, elektronske i ostalih vidova komunikacije. Svoja profesionlna zapažanja sam sistematizovala, prilagodila i zaokružila, te sam u prilici da ponudim autentičnu obuku ciljanu baš za crnogorsko tržište sa svim njegovim specifičnostima. Dodatnu vrijednost obuci daje to što se radi o autorskom konceptu koji sadrži i praktični dio, jer, poznato je da kada se polaznik lično uključi i na licu mjesta radi zadatak, te biva usmjeravan i korigovan, tada istinski i uči i pamti.”

Category
B2B