INTERNA KOMUNIKACIJA

Savjetovanje uprave o komunikaciji sa zaposlenima.

Predlaganje, osmišljavanje, realizacija događaja za zaposlene.

Među našim zadovoljnim klijentima su i :