EVENT MANAGAMENT

Planiranje i osmišljavanje događaja interne i eksterne komunikacije.

Organizacija i koordinacija, događaja kroz pripremu, realizaciju, kontrolu i evaluaciju.

Među našim zadovoljnim klijentima su i :