Vješta komunikacija – od potrebe do imperativa

Jednodnevna obuka „Osnove primijenjene poslovne komunikacije”, obuhvata osvrt na razvoj komunikacije kroz razvoj potreba, u ličnom i poslovnom svjetlu, analizu ponašanja u zadatim poslovnim situacijama, predstavljanje pojma i značenja poslovne kulture, ali i izgradnju konkretnih komunikacijskih vještina.

Prva životna iskustva beba proživljava u skladu sa onim što joj je servirano od strane roditelja. Uči što znači osmijeh, što znači dodir, suza, pogled, zagrljaj, razmjenjujući sa roditeljima emocije kroz mimiku i gestikulaciju. Da bi zadovoljila svoje bazične potrebe, beba uči da komunicira zahvaljujući onima sa kojima je u interakciji.

Nadalje, dijete raste, kroz različite životne periode biva izloženo različitim društvenim i prirodnim okruženjima, od porodice, vrtića, preko školskih i vanškolskih aktivnosti, konstantno upoznaje sebe i svijet oko sebe kroz komuniciranje sa svojim okruženjem. Bazične potrebe se nadograđuju potrebama za sigurnošću, zaštitom, pripadnosti, prihvatanjem i komunikacija koja za cilj ima njihovo zadovoljenje postaje zahtjevnija i slojevitija. Okruženje i uslove u kojima živi mlada osoba tog uzrasta uglavnom ne bira već nastavlja ono što je započeto u njenoj bazičnoj zajednici.

Jasno je da je okruženje u kojem pojedinci odrastaju i razvijaju se varira u svakom smislu: od usvojenih ili neusvojenih porodičnih vrijednosti, nivoa ekonomskog razvoja, pripadnosti određenim uređenim grupama koje baštine posebne kodekse ponašanja, kulturoloških slojevitosti itd. Nivo razvoja lične kulture pojedinca i pojedinke rezultat je mješavine svih tih uticaja i osnove koja je dobijena u porodici.

Kad stasaju za zaposlenje, mladi ljudi (i oni stariji) svoje lične kulture utkaće u kulturu poslovnog subjekta sa kojim će započeti razmjenu i usklađivanje vrijednosti.  Savremeno poslovanje podrazumijeva postojanje jedne takve kulture u svakom poslovnom subjektu.

Postoje, dakle, pravila ponašanja u poslovnom svijetu. Poslovna etikecija, maniri, bonton. Svi ozbiljni poslovni ljudi i biznisi uopšte poslovnu etikeciju posmatraju kao imperativ. Izostanak postojanja poslovnih vrijednosti i manira, posebno ako znamo da ih druga strana očekuje, govori da se radi o nedovoljno ozbiljnom preduzeću ili njegovom zaposlenom, što automatski implicira izostanak želje i namjere za saradnjom. (Jer, s kim si – takav si.) Treba li (opet) reći da su ljudi ogledalo kompanije, da su njeni zaposleni i njihova komunikacija spolja (i iznutra) oni koji snažno utiču na kreiranje imidža kompanije. Ako je suditi po onome s čime se svakodnevno srijećemo, cijenim da treba. Iako nerijetko čujemo kritike i osude ponašanja na račun (ne samo) poslovnog svijeta, moj fokus je uvijek na onom što je rješenje. Stoga sam prikupila sve te male i velike greške, nespretnosti i nepravilnosti u poslovnoj komunikaciji, a koje sam zapazila u svom preko dvadeset godina dugom poslovnom iskustvu, sistematizovala ih, dopunila i zaokružila u jednodnevnu obuku namijenjenu onima koji tek ulaze u poslovne vode, kao i onima koji su preskočili valjane početke. Riječ je o osnovama poslovne komunikacije, a u pripremi je i napredni nivo.

Jednodnevna obuka „Osnove primijenjene poslovne komunikacije”, obuhvata osvrt na razvoj komunikacije kroz razvoj potreba, u ličnom i poslovnom svjetlu, analizu ponašanja u zadatim poslovnim situacijama, predstavljanje pojma i značenja poslovne kulture, ali i izgradnju konkretnih komunikacijskih vještina, poput onih koje podrazumijevaju ispravnu poslovnu korespondenciju na svim kanalima poslovne, kao i neposlovne komunikacije.

Svi zainteresovani mogu dobiti više informacija na ovom linku, na kome je moguće popuniti prijavu. Broj polaznika je ograničen. Obuku za jednu osobu poklanjamo.

Poslovni subjekti koji žele ovu obuku organizovati samo za svoje zaposlene, u svom okruženju (ili našem) mogu me konktaktirati lično ili putem prijave.

Komunikacija je osnova procesa formiranja ličnosti osobe i kompanije.

Kad vam Ljilja kaže.