Oglasiti se ili ne?

S kim si, takav si. Kako u životu, tako i u poslu. Pazite u kakvom se društvu nalazite. I to govori o vama.

U redovnom poslovanju privredni subjekti se susreću sa brojnim ponudama za oglašavanje u određenim glasilima. Neke od njih imaju smisla i zavređuju pažnju, a neke baš i nijesu na nivou poslovnog komuniciranja kompanija koje vode računa o svom imidžu i reputaciji.

Skoro iskustvo različitih pristupa i percepcija preduzeća po pitanju oglašavanja u određenoj publikaciji koju pripremam, navelo me je da napišem ovaj tekst i predočim korisne smjernice za donošenje odluke da li se oglasiti ili ne.

Krenimo redom. 

Osnovne informacije koje su vam potrebne da biste uopšte razmatrali ideju oglašavanja u određenoj publikaciji tiču se pouzdanosti, ozbiljnosti, profesionalizma i stručnosti ljudi, odnosno institucije koja stoji iza publikacije. Ukoliko je ova prva stepenica prošla test idete dalje. U suprotnom, i najbolje predstavljanje vaše kompanije u publikaciji koja je sumnjivog kvaliteta, koncepta, distributivne mreže… dovešće u pitanje reputaciju vaše kompanije. Svojim izborima svi najviše govorimo o sebi. 

Procijenili ste da je publikacija kvaliteta koji odgovara vašim profesionalnim standardima i želite da se oglasite. Dobro. Ipak, postavite sebi nekoliko pitanja koja se tiču svrsishodnosti i isplativosti pojavljivanja vaše reklame, članka, intervjua, fotografije u toj publikaciji.

Koja je sadržina publikacije? 

Kakav je koncept publikacije, koje teme se obrađuju, da li su te teme direktno ili indirektno vezane za vaše poslovanje ili poslovanje vaših klijenata, dobavljača, kupaca, finansijera, budućih zaposlenih ili neke druge ciljne javnosti (grupe) koja je važna za vaše poslovanje i kojoj imate i želite nešto da poručite baš ovim kanalom?

Ukoliko je odgovor pozitivan, idemo dalje.

Kome se obraćam?

Definisati kome konkretno želite nešto da poručite putem objave koju pripremate je važno zato što poruke koje šaljete moraju pažljivo da se naciljaju i prilagode baš onome kome su upućene. Nije dovoljno reći ono što imate, važno je reći ga na način koji onaj kome se obraćate razumije.

Što želim da poručim?

Kada smo definisali kome se obraćamo, moramo definisati što želimo da kažemo. Kojim tonom, kojim vizuelnim prikazom, kojim riječima, kakvom fotografijom… Da li je to poruka koja informiše, ubjeđuje ili podsjeća. Da li je akcenat na proizvodu, kompaniji, aktuelnoj akciji i sl.

Ko je u mom društvu?

Nije svejedno ko će se sve naći u toj publikaciji. S kim si, takav si. Kako u životu, tako i u poslu. Pazite u kakvom se društvu nalazite. I to govori o vama.

Koliko ljudi će vidjeti moju objavu?

Naravno da je važna brojnost onih do kojih će stići vaše poruke. Što je veći broj krajnjih primalaca, to je i veći broj mogućih kupaca. Ipak, imajte u vidu da kvantitet može značiti i kvalitet samo ako ste dobro naciljali publiku, odnosno ako su čitaoci publikacije u kojoj se promovišete oni koje zaista zanima ili može da zanima ono što im poručujete. Kupci specijalizovanog časopisa za traktore teško da će biti zainteresovani za plastičnu hirurgiju, zar ne?

Na koji način ću profitirati od oglašavanja?

U zavisnosti od cilja koji želite da postignete konkretnom objavom, pod uslovom da ste valjano plasirali poruke, u publikaciji, razlikuje se i ono što ćete postići u konačnici. To može biti rast prodaje, uvećanje vidljivosti, usmjeravanje percepcije i sl.

I za kraj ću vam dati aktuelan primjer neprepoznavanja koristi od promovisanja u određenoj publikaciji od strane konkretne kompanije uz pojašnjenje da tu nema nikoga iz njihove branše i da njima nije mjesto tu. I nema. Nego, što ako promijenimo ugao posmatranja? Ako nema nikoga iz te branše, oni bi bez ikakve nadoknade za ekskluzivitet bili jedini iz prilično jake i vidljive industrije. Zatim, tu su njihovi sadašnji i potencijalni klijenti i to oni jako poželjni. Dakle, možda situaciju koja se čini neatraktivnom, u stvari možete preokrenuti u super atraktivnu, pa je još i upotpuniti nekom ultra kreativnom, neočekivanom porukom i voilà, skrenuli ste pažnju na sebe/svoje proizvode!

Nadam se da sam uspjela da predočim neke elementarne smjernice za uspješno donošenje odluka o oglašavanju. Vodila sam računa da poruke koje šaljem budu razumljive ciljnoj grupi kojoj se obraćam. Jeste važno uključiti marketinške i PR stručnjake u planiranje, odlučivanje, kreiranje poruka, ali i praćenje i analizu rezultata.

Jeste.

Kad vam Ljilja kaže.